Powered by EverLive.net
Dilihat: 211

LHKPN

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

LAPORAN LHKPN
TAHUN 2020
 
 
 

 

LHKASN

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

LAPORAN LHKASN
TAHUN 2020
 
 
 

 

STATISTIK PEGAWAI

DATA STATISTIK KEADAAN PEGAWAI TAHUN 2020

Berdasarkan Tingkat Jabatan

 

 

Berdasarkan Jenis Kelamin


 

 

Berdasarkan Golongan


 

 

Berdasarkan Pendidikan


 

 

 Berdasarkan Usia


 

 

Cetak