Profil Panitera Pengganti


PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

 

 

ZURAIDA        

 NIP     : 19610707 198503 2 003
 Pangkat/Gol.Ruangan  :   Penata (III/C)             
 Jabatan :   Panitera Pengganti
 TMT :   23 Januari 2018 

           

BURHANUDDIN

 NIP     :  19620502 198303 1 006
 Pangkat/Gol.Ruangan  :  Penata (III/C)             
 Jabatan :  Panitera Pengganti
 TMT :  09 Juli1999

 

SRI WIJATI MINA

 NIP     :  19620502 198303 1 006
 Pangkat/Gol.Ruangan  :  Penata (III/C)                    
 Jabatan :  Panitera Pengganti
 TMT :  06 April 2004

 

AKBAR TANJUNG, SH

 NIP                               :  19870129 200912 1 004    
 Pangkat/Gol. Ruangan :  Penata Muda/ (III/b)
 Jabatan :  Panitera Pengganti
 TMT :  09 Juni 2015

 

ADIE TIRTO, SH.

NIP                                  :

19680814 199803 1 003     

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
TMT : 26 Agustus 2019

 

 


Print